Tân Phúc âm hóa - Tĩnh lặng trong cuộc sống
Tác giả: Tân phúc âm hoá
Ký hiệu Tác giả: TPAH
DDC: 248.4 - Đời sống Kitô giáo, Sống đạo, Tu đức, Hôn nhân gia đình Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089005
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích