Macromedia Flashmx - Version 6
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Ký hiệu Tác giả: NG-S
DDC: 004.07 - Giáo trình Tin Học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089006
Nhà Xuất bản: Lao Động - Xã hội
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 22
Số trang: 405
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích