Quán nước đàu làng - Niềm tin Việt Nam
Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 248.34 - Các chuyên đề khác về suy niệm và cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089008
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 215
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0089009
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 215
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích