Văn hóa Việt Nam trong ngôn ngữ
Tác giả: Ts. Lý Tùng Hiếu
Ký hiệu Tác giả: LY-H
DDC: 390.459 7 - Chuyên đề về văn hóa Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089010
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 559
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089011
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 559
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích