Điều ngự giác hoàng kháng Mông ca
Tác giả: Trụ Vũ
Ký hiệu Tác giả: TR-V
DDC: 294.3 - Chuyên đề Phật giáo và Ấn độ giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089017
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 20
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích