Khoa học xã hội - 2022 - S8 (288)
Phụ đề: Tạp chí Khoa học xã hội
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S288
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089015
Nhà Xuất bản: Viện văn học
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 84
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích