Suy niệm lời Chúa hằng ngày 2
Tác giả: Minh Duy
Ký hiệu Tác giả: MI-D (Bs)
DDC: 242.3 - Lời cầu nguyện, suy niệm cho năm phụng vụ và các dịp lễ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089021
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 461
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích