Một nghệ thuật sống
Tác giả: Thu Giang - Nguyễn Duy Cần
Ký hiệu Tác giả: NG-C
DDC: 646.7 - Quản lý cá nhân và đời sống gia đình; Làm đẹp cá nhân; hướng dẫn cuộc sống người hưu trí
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089025
Nhà Xuất bản: Nxb Trẻ
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích