Hồng ân huấn giáo - Đến bàn tiệc Thánh (Giáo lý cấp 1 xưng tội)
Tác giả: TGM Xuân Lộc
Ký hiệu Tác giả: TGM
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089026
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 753
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích