Chúc một ngày tốt lành (Truyện)
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Ký hiệu Tác giả: NG-A
DDC: 895.922 31 - Truyện kể - Việt Nam, Văn học Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089028
Nhà Xuất bản: Nxb Trẻ
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 282
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích