Tài liệu giới thiệu văn kiện: Đào tạo linh mục - Hồng ân ơn gọi linh mục
Tác giả: Tài Liệu
Ký hiệu Tác giả: TAI
DDC: 253.07 - Đào tạo tu sĩ, đời sống mục vụ và công tác mục vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089239
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 89
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích