Nhịp sống Tin Mừng - 2017/S8: Gia đình loan báo tin mừng
Tác giả: Tin Mừng
Ký hiệu Tác giả: TIN
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2017/S8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089241
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích