Thánh Đaminh với kinh Mân côi
Tác giả: Catherine Beebe
Ký hiệu Tác giả: BE-C
DDC: 255.2 - Dòng Đaminh nói chung
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089243
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích