Tuyết hoang (Tiếu thuyết)
Tác giả: Trần Quốc Quân
Ký hiệu Tác giả: TR-Q
DDC: 813 - Truyện, Tiểu thuyết Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089252
Nhà Xuất bản: Nxb Trẻ
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 22
Số trang: 726
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích