Sống sinh động và dồi dào trong Thiên Chúa
Tác giả: Timothy Radcliffe op
Ký hiệu Tác giả: RA-T
DDC: 231.044 - Thiên Chúa, sự ý niệm về Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089255
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 504
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089256
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 504
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích