Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt Nam
Tác giả: Hướng Dẫn
Ký hiệu Tác giả: HUONG
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089257
Nhà Xuất bản: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 18
Số trang: 72
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089258
Nhà Xuất bản: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 18
Số trang: 72
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích