Loan báo Tin Mừng hôm nay - Ý nghĩa của thừa sai
Tác giả: Pierre Diarra
Ký hiệu Tác giả: DI-P
DDC: 266.014 - Chuyên đề về Sứ Vụ học của Giáo hội Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089260
Nhà Xuất bản: Mame, Paris
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 93
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích