Thông điệp Caritas in Veritate bác ái trong chân lý của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI
Tác giả: Thông điệp
Ký hiệu Tác giả: THON
DDC: 262.91 - Công vụ toà Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089262
Nhà Xuất bản: UB Giáo Lý Đức Tin
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089263
Nhà Xuất bản: UB Giáo Lý Đức Tin
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích