Hãy đón nhận Đức Kitô vị thương tế của chúng ta
Tác giả: Albert Vanhoye, SJ
Ký hiệu Tác giả: VA-A
DDC: 232.3 - Đức Kitô như Đấng cứu chuộc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089264
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089265
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích