Cùng đích đời Đức Giêsu Kitô -T2: Thế là đã hoán tất
Tác giả: Lm. Vinhsơn Mai Văn Kính
Ký hiệu Tác giả: MA-K
DDC: 232 - Kitô học, Sứ mạng của Giáo Hội, thiên đàng Phục Sinh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089268
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 350
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích