Chỉ mình Thiên Chúa - Tiểu sử tâm linh của Thánh Raphael
Tác giả: Dom Gonzalo Maria Fernández, o.c.s.o
Ký hiệu Tác giả: FE-G
DDC: 235.209 - Các Thánh, lịch sử, địa lý, con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089269
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 259
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích