Nhận diện con sói trong tôi
Tác giả: Jean Vanier
Ký hiệu Tác giả: VA-J
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089270
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 18
Số trang: 83
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích