Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho dân Thiên Chúa
Tác giả: Tông thư
Ký hiệu Tác giả: TON
DDC: 262.91 - Công vụ toà Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089272
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 55
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích