Regensburger Neues Testament - Die Thessalonicherbriefe Die Gefangenschafts Briefe ...
Tác giả: Karl Staab
Ký hiệu Tác giả: ST-K
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089314
Nhà Xuất bản: Verlag Ferdinand Schoningh
Năm Xuất bản: 1959
Khổ sách: 20
Số trang: 313
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích