Dân tộc học - 2022 - S5 (233)
Phụ đề: Tạp chí dân tộc học
Tác giả: Dân tộc học
Ký hiệu Tác giả: DTH
DDC: 301.05 - Ấn phẩm định kỳ về nhân học trong khoa học và đời sống xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S233
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089501
Nhà Xuất bản: Viện Dân Tộc Học
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 125
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích