Hán Nôm - 2022 - S5 (174)
Phụ đề: Tạp chí Hán Nôm
Tác giả: Hán Nôm
Ký hiệu Tác giả: HAN
DDC: 495.927 5 - Ấn phẩm định kỳ về tiếng Hán, tiếng Nôm, chữ Quốc Ngữ và ngôn ngữ các dân tộc VN
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S174
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089503
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Hán Nôm
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 100
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích