Nghiên cứu con người - 2022 - S5 (122)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu con người
Tác giả: Nghiên cứu con người
Ký hiệu Tác giả: NCCN
DDC: 301.05 - Ấn phẩm định kỳ về nhân học trong khoa học và đời sống xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089504
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu con người
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 80
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích