Phần dẫn nhập Thần học luân lý cơ bản (NN. 1-116)
Tác giả: Anselm Gunthor
Ký hiệu Tác giả: GU-A
DDC: 241 - Thần học luân lý - Đạo đức học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089507
Nhà Xuất bản: Đại chủng viện Thánh Quý
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 94
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích