Thông tin nhà học - Số 74, Tháng 12/2022
Tác giả: Thông tin
Ký hiệu Tác giả: THO
DDC: 255.21 - Dòng Đa Minh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2022/S74
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089511
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 80
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089945
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 80
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích