Hạnh Các Thánh tử đạo Việt Nam - 2018
Tác giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 235.2 - Các Thánh nói chung
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089515
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 346
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích