Góp nhặt lời dâng
Tác giả: Góp nhặt
Ký hiệu Tác giả: GOP
DDC: 264.025 - Thờ phượng công cộng, các bản văn nghi thức trong phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089519
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 212
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích