Mà nghe chúa khẽ... - T1
Tác giả: Nguyễn Đông A
Ký hiệu Tác giả: NG-A
DDC: 248.3 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo, Thờ phượng, chiêm niệm, cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089523
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 178
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích