Tin Mừng Chúa Nhật - 2016/S4: Mùa xuân vượt qua
Tác giả: Tin Mừng
Ký hiệu Tác giả: TIN
DDC: 252 - Chuyên đề về bài giảng, bài giảng các ngày Chúa nhật
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2016/S4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089526
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 100
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích