Đường thơ năm tháng
Tác giả: Lê Trọng Sâm
Ký hiệu Tác giả: LE-S
DDC: 242.2 - Văn chương hiến dâng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089531
Nhà Xuất bản: Thuận Hóa
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 93
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích