Bản tin hiệp thông - 2023/S133: Kỷ niệm 50 năm FABC
Phụ đề: Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Công Giáo tại Việt Nam - Hội đồng giám mục Việt Nam
Tác giả: Hiệp thông
Ký hiệu Tác giả: HIEP
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2023/S133
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089542
Nhà Xuất bản: Bản tin HĐGM Việt Nam
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 171
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích