Điển ngữ Triết Thần
Tác giả: Điển -
Ký hiệu Tác giả: DI--
DDC: 230.03 - Từ điển thần học Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089563
Nhà Xuất bản: Mất thông tin
Khổ sách: 17
Số trang: 333
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích