Những tư tưởng nhân học Tây phương và Đông phương
Tác giả: Dương Ngọc Dũng
Ký hiệu Tác giả: DU-D
DDC: 128.08 - Nhân học theo các trường phái triết học, các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089564
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 27
Số trang: 210
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089565
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 27
Số trang: 210
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích