Redécouvrir La Messe
Tác giả: Michel Scouarnec
Ký hiệu Tác giả: SC-M
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089678
Nhà Xuất bản: Les Editions de L'Atelier
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 22
Số trang: 239
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích