Bàn về linh hồn
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu Tác giả: AR-
DDC: 110.02 - Hợp tuyển siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089669
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 302
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích