Ánh sáng thế gian - Giáo chủ, Giáo hội và những dấu chỉ thời đại
Tác giả: ĐGH Biển Đức XVI
Ký hiệu Tác giả: BI-Đ
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089670
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích