Người trẻ và ơn gọi hiến dâng
Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.
Ký hiệu Tác giả: PH-N
DDC: 248.85 - Ơn gọi và Sứ vụ của Kitô hữu giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089671
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 227
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích