Tứ bất tử - Bốn vị Thánh bất tử của Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 398.4597 - Thần thoại học dân gian Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089672
Nhà Xuất bản: Hà Nội
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích