Triết học Tôn giáo của Augustino
Tác giả: Ts. Vũ Thị Hải
Ký hiệu Tác giả: VU-H
DDC: 180.9 - Lịch sử, địa lý triết học Cổ Đại (trước Công Nguyên)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089673
Nhà Xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 308
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích