Siêu hình học dẫn nhập
Tác giả: Lm. Athanase Nguyễn Quốc Lâm
Ký hiệu Tác giả: NG-L
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089674
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 351
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích