Cái Bi
Tác giả: Karl Jaspers
Ký hiệu Tác giả: JA-K
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089675
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích