Lên núi Sinai gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống
Tác giả: Lm. Raniero Cantalamessa
Ký hiệu Tác giả: CA-R
DDC: 231.044 - Thiên Chúa, sự ý niệm về Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089679
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích