Deutsch als Fremdsprache - Arbeitsbuch 2
Tác giả: Dallapiazza Maria - Rosa
Ký hiệu Tác giả: DA-R
DDC: 438 - Giáo trình học tiếng Đức qua ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ: Đức
Tập - số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089680
Nhà Xuất bản: Max Hueber Verlag
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 27
Số trang: 158
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích