Concordance du Nouveau Testament
Tác giả: Claire Bompois
Ký hiệu Tác giả: BO-C
DDC: 220.02 - Hợp tuyển về Thánh Kinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089681
Nhà Xuất bản: Mame
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 22
Số trang: 608
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích