Phương pháp phê bình hình thức là gì?
Tác giả: Edgar V. Meknight
Ký hiệu Tác giả: ME-E
DDC: 220.6 - Giải thích và phê bình Thánh kinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089683
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích