Để hiểu cuốn Kinh Thánh của bạn
Tác giả: John A. Beck
Ký hiệu Tác giả: BE-J
DDC: 220.4 - Nghiên cứu Kinh Thánh - Bản văn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0089684
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích